Vi har specialiseret os i restaurering af kirkeskibe. Som oftest er kirkeskibenes sejl gulnede og meget møre efter mange år udstilling i kirken. Vi bevarer og stabiliserer altid de gamle sejl, så de bliver flotte igen. Skrog og rigning renses. Rigningen er mørnet og trænger til stabilisering. For uddybende oplysninger kontakt os

Her er eksempler på restaureringsopgaver:

Restaurering af kirkeskibet "Najaden" fra  Fladstrand Kirke


Kirkeskibet som forestiller korvetten "Najaden" fra 1811 hænger i kirken efter restaurering.

 
Her ses montering af sejl efter vask. Vi ser både rene og snavsede sejl på skibet. De afmonteres enkeltvis.


Skibet før restaurering.


Agtersejl efter vask, restaurering og montering


Agtersejl før vask, restaurering og montering


Efter restaurering


Detalje efter restaurering og afrensning. 

Restaurering af kirkeskibet Tre Croner fra Sæby Kirke


Kirkeskibet (bagbord side) efter restaurering: alle sejl er vådbehandlet og syet op. Bemærk at det er de originale sejl. Skrog og rebning er renset.


Kirkeskibet før restaurering: alle sejl er brune af nedbrydning og skroget er meget snavset.


Rigning af sejl efter vask og restaurering.


Rigning af sejl før restaurering.


Styrbord side efter afrensning.