Foredrag

Forslag til forskellige emner, som kan have interesse. Ring og hør nærmere.

Bevaringstips

 - og restaurering af historiske genstande - Hvordan restaurere man et bord, en bog, et maleri, den gamle dug .v.
Varighed: 1½ time inkl. kort pause.
Et foredrag som henvender sig til alle med interesse for bevaring og restaurering af historiske genstande. Ud fra Powerpoint gives eksempler på konserveringsbehandlinger, og der vises eksempler på typiske skader opstået p.g.a. slidtage, forkert håndtering eller dårligt klima. Der gives tips til hvordan du selv kan tage vare på dine kelnodier.

Bevaring af historiske tekstiler


Varighed: 1½ time inkl. kort pause.
Et foredrag som henvender sig til alle med interesse for historiske tekstiler. Ud fra Powerpoint gives eksempler på konserveringsbehandlinger, og der vises eksempler på typiske skader opstået ved opbevaring i forkerte pakkematerialer eller i dårligt klima. Der vil være fremvisning af skadeseksempler og opbevaringsmaterialer.

Bevaring af bøger, kunst på papir, arkivalier, fotos m.v.

Varighed: 1½ time inkl. kort pause.
Et foredrag som henvender sig til alle med interesse for bevaring af arkivmateriale. Ud fra Powerpoint gives eksempler på konserveringsbehandlinger, og der vises eksempler på typiske skader påstået ved slidtage, forkert opbevaring eller dårligt klima. Der gives tips til gode opbevaringsforhold og der vises eksempler på egnede opbevaringsmaterialer.

Bevaring af kirkeinventar

Varighed: ca. ½- 2 timer.
Foredraget/besøget henvender sig til menighedsråd, præster og andre med tilknytning til kirken og med interesse i bevaring af kirkens inventar. Der vil være en gennemgang af kirkens inventar med kommentarer og behandlingsforslag. Der vil evt. blive vist eksempler på skader og konserveringsbehandling af kirkeinventar ud fra Powerpoint. Foredrag/besøg er ikke fastlagt og tilpasses efter ønske.

Brug af detergenter til tekstilkonservering

Varighed: 1½ time.
Foredraget henvender sig fagpersoner med interesse i anvendelse af detergenter. Det omhandler nonioniske detergenters karakteristika og udvælgelse af detergenter til vask af museumstekstiler ud fra de givne karakteristika. Der vil være forslag til, hvordan man afprøver teori i praksis. Foredraget er baseret på oplysninger lavet i forbindelse med en større vaskeundersøgelse lavet på Konservatorskolen i år 2000. Der vil blive udarbejdet handouts til kursisterne.

Vask af tekstiler på lavtryksbord

Varighed: 1 time.
Foredraget henvender sig til konserveringspersonale eller personer med interesse for vask på lavtryksbord. Foredraget har en historisk indgangsvinkel til "lavtryksbordsvask". I foredraget redegøres for en videnskabelig undersøgelse som påviser effekten af vask på lavtryksbord sammenlignet med vask i kar.